ถุงน่องเนื้อหนาหลากสี
ถุงน่องเนื้อหนา 40 ดีเนียร์
ถุงน่องเนื้อหนา 70 ดีเนียร์