CHERILON Social Refresh
(CSR - Corporate Social Responsibility)
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
11 กรกฎาคม 2566 แบรนด์เชอรีล่อน บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้มอบ ถุงน่องเชอรีล่อน แก่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 400 คู่ มูลค่ารวม 168,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทางมูลนิธิฯ ในการทำถุงโฟม ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำขาเทียมให้แก่คนพิการที่มารับบริการ โดยมี รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม และ ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด รองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย อาจารย์โกศล อินทรประสิทธิ์ นักกายอุปกรณ์อาวุโส หัวหน้างานวิชาการและบริการ รับมอบ ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ทางแบรนด์เชอรีล่อน ได้สนับสนุนถุงน่องสำหรับใช้ในการทำถุงโฟมให้แก่มูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

 

เชอรีล่อน X มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


เชอรีล่อน ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  ภาควิชา กลยุทธ์การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นระยะเวลา 1 เทอมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค 2565 - 12 ต.ค. 2565 เพื่อสนับสนุนการศึกษาในสายวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์  และ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน และฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับแบรนด์ ในวันสุดท้ายของโครงการ เชอรีล่อน ได้มอบทุนการศึกษา และผลิตภัณฑ์รวมมูลค่ารวม 66,195 บาท ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ


The Legendary trail Cherilon


The Legendary Trail Series 2022  สนามเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี

สนามที่ 2 ของปีที่ เชอรีล่อนได้ร่วมสนับสนุน งานวิ่ง The Legendary Trail Series 2022 รายการส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงของคนทุกเพศ ทุกวัย โดยครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ เขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี และเช่นเคย รายการนี้ยังนำเงินรายได้ บริจาคให้เป็นสาธารณะประโยชน์ แก่ท้องถิ่นอีกด้วย

Cherilon CSR เชอรีล่อน
เชอรีล่อนร่วมสนับสนุน การจัดงานแสดงการกุศล The Kid Charity Show 2022 ของโรงเรียนเดอะคิด-เชียงรายบัลเล่ต์  จังหวัดเชียงราย โดยทางแบรนด์สนับสนุนของรางวัลภายในงาน เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและเป็นกำลังใจให้แก่เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมงาน รายได้จากการจัดงานทั้งหมด มอบเป็นทุนการศึกษา..น้องๆโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
Cherilon CSR เชอรีล่อน
เชอรีล่อนร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ถุงน่อง, ถุงเท้าและชุดชั้นใน เพื่อใช้ในการแสดงโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์สากล ของนิสิตชั้นปีที่ 3  สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในโครงการนี้นิสิตได้นำเสนอต่อสาธารณะชน ด้วยผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด "นางซิน" ซึ่งโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
The Legendary trail Cherilon
มีนาคม 2565 - เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี เชอรีล่อนได้ร่วมสนับสนุน งานวิ่ง The Legendary Trail Series 2022 สนามวังจันทร์  อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นรายการส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงของคนทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งการให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและข้อดีของการอยู่ร่วมป่าไม้ ธรรมชาติ อีกทั้งยังได้สัมผัสกับความสวยงามของสถานที่ นอกจากนั้นรายการนี้ยังนำเงินรายได้ บริจาคให้เป็นสาธารณะประโยชน์ แก่ท้องถิ่นอีกด้วย
เชอรีล่อนห่วงใยสุขภาพ และขอมอบหน้ากากผ้าทอ ที่เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ ที่ช่วยป้องกันสุขอนามัย ตลอดจนขอให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
นายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เกียรติรับมอบหน้ากากผ้าทอจากเชอรีล่อนจำนวน 1,500 แพค 3,000 ชิ้น มูลค่ารวม 73,500 บาท ณ ที่ทำการมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้พิการที่เข้ามารับบริการทำขาเทียม รวมถึงเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ที่อาจได้รับความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด
เชอรีล่อน บริจาคหน้ากากผ้าทอ
เชอรีล่อนร่วมบริจาคหน้ากากผ้าทอจำนวน 5,364 ชิ้น มูลค่ารวม 107,280 บาทให้แก่โรงพยาบาลค่ายธนะรัช์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปแจกผู้มาติดต่อและประชาชนทั่วไป ในภาวะ COVID-19 ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ด้วยรักและห่วงใย จากเชอรีล่อน
บริจาคหน้ากากผ้าทอแก่สภาธุรกิจไทย-เมียนมา

 เชอรีล่อน ได้รวบรวมหน้ากากผ้าทอที่ขอรับบริจาคผ่านทางเว็บไซต์ www.cherilon.com เพื่อช่วยเหลือชาวเมียนมา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ณ ประเทศเมียนมา โดยเชอรีล่อนจึงได้ส่งมอบ หน้ากากผ้าทอ "จำนวน 10,040 ชิ้น มูลค่ารวม 209,800.-" แก่ สภาธุรกิจไทย-เมียนมา ใน "โครงการมิตรภาพปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19 เมียนมา" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา และกรรมการ ร่วมรับมอบ ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้ร่วมบริจาคในครั้งนี้ และลูกค้าเชอรีล่อนทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

บริจาคหน้ากากผ้าทอ
เชอรีล่อน บริจาค หน้ากากผ้าทอ จำนวน 7,800 ชิ้น มูลค่ารวม 122,700 บาท แก่โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อ ทางโรงพยาบาลได้นำไปมอบให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อหรือชุมชนที่ใกล้เคียง
บริจาคหน้ากาก
เชอรีล่อน บริจาค หน้ากากผ้าทอ จำนวน 7,800 ชิ้น มูลค่ารวม 122,700 บาท แก่โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก เพื่อ ทางโรงพยาบาลได้นำไปมอบให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อหรือชุมชนที่ใกล้เคียง
image
เชอรีล่อน บริจาค หน้ากากผ้าทอสุขภาพ จำนวน 2,400 ชิ้น มูลค่า 58,800.- แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้นักเรียนผู้พิการทางสายตาได้ใช้ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด โดยได้รับเกียรติจากคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ
image
เชอรีล่อน ได้นำ หน้ากากผ้าทอสุขภาพ จำนวน 12,000 ชิ้น มูลค่า 348,000.- มอบให้แก่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ฯ เป็นผู้รับมอบ
image
เชอรีล่อน เดินทางไป มูลนิธิกระจกเงา มอบ หน้ากากผ้าทอเพื่อสุขภาพ จำนวน 1,200 ชิ้น มูลค่ารวม 34,800.- เพื่อให้มูลนิธินำไปใส่กล่องยังชีพ ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในสถานการณ์โควิด19 โดยมี คุณวีราภรณ์ ประสพรัตนสุข หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระดมทุน มูลนิธิกระจกเงา เป็นผู้รับมอบ
image
เชอรีล่อน เดินทางไปมอบ หน้ากากผ้าทอเพื่อสุขภาพ จำนวน 1,680 ชิ้นมูลค่ารวม 41,160.- ให้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้พิการได้นำไปใช้ โดยมี คุณสัญญา ประสงค์เจริญ (ขวา) เจ้าพนักงานสังคมชำนาญงาน เป็นผู้รับมอบ
image

เชอรีล่อน อินทิเมท จัดโครงการเพื่อเด็กและสตรีโดยมอบ "บราไร้ตะเข็บ" ให้แก่ผู้พักพิง ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจ และสนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมของเด็กและสตรีทุกคน

image

เชอรีล่อน อินทิเมท ร่วมสนับสนุนโครงการ "มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม" เพื่อช่วยเหลือการผ่าตัดและรักษาน้องๆ ที่ป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านแคมเปญดีๆอย่าง OK CHARITY 2019 :  Seal it with a kiss โดยได้มีการจัดงานขึ้น ณ ลานเอเทรี่ยม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

"WHITE PAPER CHARITY 2017"

โครงการดีๆที่ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันรอยยิ้มและความสุข ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ถุงน่องคุณใช้ กระดาษเราขอ" ชวนสาวขาสวย มาสวยทั้งกาย ทั้งใจ ด้วยการ รับบริจาคกระดาษรองถุงน่องทุกรุ่น ทุกขนาด เพื่อนำไปประดิษฐ์เป็น สมุดวาดภาพทำมือ มอบให้แก่เด็กๆด้อยโอกาส ตามมูลนิธิ และสถานสงเคราห์ต่างๆ ได้ใช้วาดรูป ระบายสี และสร้างสรรค์งานศิลปะ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้